Logotyp: Stypendium klasy euro

Wiele czynników sprawia, że nasza szkoła jest wyjątkowa. Jednym z nich jest ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, dzięki której możemy dodatkowo wspierać naszych uczniów. Przedstawiamy Wam Juliannę Galant, uczennicę klasy 2eLOg, która dzięki swojej systematycznej pracy wysoko ocenionej przez naszych nauczycieli otrzymała refundację stypendialną za semestr I. Dofinansowanie gwarantuje zwrot kosztów nauki języka niemieckiego i angielskiego w euroklasie i eurogrupie za wskazany okres nauki. Julianna osiągnęła najwyższą średnią ocen wśród uczniów, którzy najwięcej czasu poświęcają nauce języków obcych (w klasie II jest to 9 godzin języka angielskiego i 9 – języka niemieckiego). Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, w jaki sposób można zdobyć także inne formy refundacji stypendialnej zapraszamy Was na naszą stronę internetową: https://www.pzs4-samochodowka.pl/regulamin-stypendium/