"Płuca" przygotowane do pomiaru zanieczyszczeń. Efekt pracy uczniów i nauczycieli. Zdjęcie tytułowe artykułu
"Płuca" przygotowane do pomiaru zanieczyszczeń. Efekt pracy uczniów i nauczycieli.

Wspólna akcja Wejherowskiego Alarmu Smogowego oraz wejherowskiej SAMOCHODÓWKI przy wsparciu PAS w ramach kampanii Polskiego Alarmu Smogowego pn. “Zobacz czym oddychasz”. Sztuczne płuca pokażą, ile zanieczyszczeń wdychamy w powiecie wejherowskim.

Budowa sztucznych płuc to wspólny projekt WAS i wejherowskiej Samochodówki, w którym czynny udział biorą uczniowie i nauczyciele. Bezpośrednie zaangażowanie się uczniów ma wielką wartość edukacyjną, która jak mamy nadzieję zaowocuje w przyszłości. Chcemy być powiatem, w którym jakość powietrza, a tym samym zdrowie mieszkańców to sprawa priorytetowa. Czyste powietrze może też zachęcić potencjalnych turystów do odwiedzenia naszych miejscowości, które słyną z przepięknej przyrody. Nie możemy dłużej się oszukiwać. To zanieczyszczenia powietrza są głównym źródłem naszych problemów zdrowotnych.


Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na dramatyczną jakość powietrza spowodowaną spalaniem węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Pomimo obowiązujących uchwał antysmogowych tempo wymiany „kopciuchów” w Polsce jest zbyt wolne. To właśnie ogrzewanie domów za pomocą węgla i drewna jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce i odpowiada za około połowę emisji pyłu i aż 90% emisji rakotwórczego benzo[a]pirenu.


Europejska Agencja Środowiska w najnowszym raporcie „Jakość powietrza w Europie – 2020” alarmuje, że Polska znajduje się w niechlubnym rankingu krajów UE, w których zanieczyszczenie powietrza jest największe. W Polsce odnotowuje się także coraz większą liczbę zgonów z powodu smogu, którą szacuje się na poziomie 50 tys. rocznie.
Niestety ostatnio GIOŚ pozbawiał mieszkańców naszego powiatu demontując profesjonalną stację jakości powietrza.

Ostatnie dane pomiarowe z profesjonalnej stacji zlokalizowanej w Wejherowie pochodzą z 6 stycznia 2019 r. Od tego dnia mieszkańcy powiatu wejherowskiego nie mają dostępu do pełnej informacji o jakości powietrza w swoim otoczeniu. To właśnie przekroczenia norm benzo(a)pirenu w 2018 r. zostały odnotowane w obu strefach naszego województwa (pomorskiej i aglomeracji trójmiejskiej). Największe przekroczenie odnotowano na stacji w Kościerzynie – 700% normy oraz na stacji w Wejherowie 500% normy (źródło danych i zdjęć: Roczna ocena jakości powietrza w woj. pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2018 Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

Sztuczne płuca jeszcze w tym sezonie zmierzą po raz pierwszy jakość naszego powietrza, ale prawdziwy test przejdą w każdej większej miejscowości naszego powiatu w przyszłym sezonie grzewczym. Zabrudzenia płuc będzie można śledzić w miejscu ich instalacji, a bezpośrednie wyniki stacji pomiarowej będzie można śledzić na stronach internetowych szkoły i na stronie wejherowskiego alarmu smogowego.