Czym jest rekwizyt? Według słownikowej definicji to <<przedmiot potrzebny w przedstawieniu teatralnym lub na planie filmowym, związany z akcją sztuki albo filmu>>, lecz czy jest on tylko przedmiotem? Zdaniem znawców tematu rekwizyt jest nie tylko przedmiotem, powiedzmy np. mieczem, którego rycerz używa do unieszkodliwienia smoka, ma on bowiem nadrzędną funkcję, często symboliczną, bo czy nie jest on symbolem waleczności oraz męstwa bohatera.

Zauważmy, że jedna rzecz może posiadać szeroką symbolikę, zaś kolejna może być jej pozbawiona i pozostać zwykłym jabłkiem bądź kwiatami wręczanymi miłości naszego życia. Rekwizyty, jak i cały spektakl powstają w wyniku procesu twórczego, w który zaangażowani są reżyser czy scenograf, rekwizytor i aktor oraz wielu innych pracowników teatru. Sam proces twórczy, próby aktorskie oraz codzienne wyzwania osób związanych z pracą nad spektaklem były tematem rozmów uczniów klasy 2t podczas warsztatów ze specjalistą d/s edukacji teatralnej w Teatrze Miejskim w Gdyni – Panią Anną Zalewską-Uberman.

Ciekawość uczniów, objawiająca się zadawaniem pytań i aktywnym słuchaniem prowadzącej, nie miała granic, dając jednocześnie nadzieję na kolejne spotkanie, tym razem osobiście w teatrze, jak tylko sytuacja na to pozwoli.

 Jakub Florczyk klasa 2 t