Drodzy Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie!

Zwracam się do Was zarówno ze stanowczym zaleceniem, jak i z gorącą prośbą, abyście nie przeprowadzali prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów, wypowiedzi pisemnych) oraz powstrzymali się od odpytywania uczniów na ocenę w terminie od 17 maja br. do końca roku szkolnego.

Oczywiście wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy uczeń z ważnej przyczyny nie ma oceny lub gdy sam zgłosi nauczycielowi chęć odpowiedzi bądź napisania pracy/sprawdzianu w celu poprawy oceny.

Anna Wilk
Dyrektor Szkoły