Wszystkim Ósmoklasistom, którzy starają się o miejsce w klasie pierwszej o profilu biologiczno-sportowym przypominamy o obowiązkowym teście sprawności fizycznej, który odbędzie się 10.06.2021 r. o godz. 15:00 na hali sportowej.

Przypominamy, że aby przystąpić do testu należy przynieść podpisaną zgodę Rodziców/Opiekunów prawnych, którą znajdziecie tutaj.

Wszystkim zainteresowanym życzymy powodzenia 🙂