Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia (wtorek) o godzinie 9:00. Przypominamy, że zdający zobowiązani są do przybycia na egzamin minimum 30 minut przed jego rozpoczęciem, posiadania dowodu osobistego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

Egzaminy będą dobywały się w następujących salach:

język polski (PP) – 210, 217

matematyka (PP) – 210, 217, 220

język angielski (PP) – 202

W sekretariacie szkoły (pn-pt 8:00-15:00) można odbierać zaświadczenia z informacją o przydziale sali egzaminacyjnej.