Już w czwartek na Waszych kontach w systemie „Nabór” otrzymacie informacje o zakwalifikowaniu się do odpowiednich preferencji. Imienny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie także wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły (wejście od strony hali sportowej).

Jeśli znajdziecie się na liście osób zakwalifikowanych, pamiętajcie o konieczności „potwierdzenia woli” kontynuowania nauki w naszej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.

Przypominamy z czego składa się komplet dokumentów do każdej ze szkół, który należy złożyć w terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.:

Liceum Ogólnokształcące wniosek wygenerowany z systemu „Nabór”, wydrukowany i podpisany przez Rodzica
 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty
 deklaracja wyboru II języka obcego (za wyjątkiem oddziału dwujęzycznego)
 2 zdjęcia legitymacyjne
———————–
Technikum wniosek wygenerowany z systemu „Nabór”, wydrukowany i podpisany przez Rodzica
 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty
 2 zdjęcia legitymacyjne
kandydaci zakwalifikowani od 23.07. zapisują się w Sekretariacie szkoły na wizytę lekarską, na którą stawiają się z wynikami badań (morfologia, mocz)
———————–
Branżowa Szkoła I Stopnia wniosek wygenerowany z systemu „Nabór”, wydrukowany i podpisany przez Rodzica
 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty
 deklaracja odbywania praktycznej nauki zawodu od pracodawcy
 2 zdjęcia legitymacyjne
———————–

Kandydatom przyjętym do klas I liceum ogólnokształcącego i technikum przypominamy o obowiązkowym teście z języka angielskiego, który odbędzie się on-line dnia 3 sierpnia. Link dostępny będzie w dniu egzaminu w godzinach  8:00-20:00