Zgodnie z tradycją 1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Niezmiennie od lat uroczystości rozpoczęło spotkanie nowo przyjętych pierwszoklasistów z Dyrekcją, Wychowawcami, Psychologiem, Pedagogiem oraz Nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Szczególną oprawą dzisiejszego dnia było rozdanie certyfikatów z języka angielskiego, które bez wątpienia są ukoronowaniem ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli w poprzednim roku szkolnym.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jakie będą kolejne miesiące nauki? Niewątpliwy wpływ na nie będzie miała akcja szczepień nastolatków, co potwierdza apel skierowany przez Przewodniczącą Rady Młodzieży do społeczności szkolnej.

Z całego serca życzymy wszystkim udanego startu w powakacyjną rzeczywistość, mając nadzieję na szansę nadrabiania zaległości w życiu społecznym wejherowskiej Samochodówki. „Edukacja to relacja” i wszyscy razem jesteśmy odpowiedzialni za naszą szkołę, kierując  się tegorocznym mottem igrzysk olimpijskich – „jesteśmy jedną drużyną”!