Klub Debaty „Ad Vocem” działa przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4. Jest organizacją zrzeszającą uczniów naszej szkoły, którzy interesują się sztuką debatowania, kulturą dyskusji i umiejętnością publicznej prezentacji argumentów. Głównym celem KD jest poprawa jakości debaty publicznej – propagowanie umiejętności dobrego wysławiania się, a także słuchania siebie nawzajem. Swoje zadania realizuje między innymi poprzez organizowanie debat oksfordzkich dla szerokiej publiczności, szkoleń i warsztatów z zakresu debatowania i wystąpień publicznych oraz promowanie debat w środowisku szkolnym oraz poza nim. KD jest miejscem, gdzie dyskutujemy i debatujemy na ważne i aktualne tematy zarówno z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa, jak i szerokiej tematyki społecznej, kulturalnej, politycznej itd.

Bierzemy udział w różnego rodzaju turniejach debat oksfordzkich. Zasady debaty wymuszają formułowanie zwięzłych, trafnych wypowiedzi i ograniczenie się do argumentów ściśle związanych z tematem. Udział w debacie wymaga merytorycznego przygotowania w ramach zgranego zespołu. Dzięki temu Klub pozwala nie tylko na samorealizację, ale także uczy współpracy w grupie. Serdecznie zapraszamy do współpracy – uczniów naszej szkoły, organizacje i wszystkich zainteresowanych sztuką debatowania.

Opiekun koła
Krzysztof Kaczmarek nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie