Klasa pierwsza prawnicza pracowicie rozpoczęła nowy rok szkolny biorąc udział w projekcie Instytutu Debaty Publicznej, realizowanym przy współpracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie – „Pomorska Szkoła Debaty Historycznej”. Celem realizacji projektu jest spopularyzowanie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski, a także rozwinięcie u uczestników kompetencji prowadzenia naukowej dyskusji w tematach historycznych.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału między innymi w prelekcjach naukowych z zakresu historii ustroju Polski, praktycznych zajęciach z zakresu dyskusji akademickich i debat historycznych oraz w debacie oksfordzkiej.