W ramach programu Erasmus + Karolina Czaja i Aleksandra Dampc ukończyły  kurs Teacher Refresher Course w AM Language School w miejscowości Sliema na Malcie. Kurs dedykowany nauczycielom języka angielskiego pozwolił nam odświeżyć swój warsztat pracy, zweryfikować metody, aby lepiej wykorzystywać je w pracy z różnymi zespołami klasowymi i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb uczniów. Każdy dzień poświęcony był odrębnym zagadnieniom metodycznym, wszystkie one skupiały się na tym, jak poprzez urozmaicanie zajęć podnosić motywację uczniów. Miałyśmy okazję spojrzeć na zajęcia z perspektywy ucznia, pracować z nauczycielami reprezentującymi różne szkoły i weryfikować swoje wątpliwości. 


Kurs był dla nas również doświadczeniem kulturowym, czas wolny spędzałyśmy w gronie osób różnych narodowości, często z uczniami i studentami, co pozwoliło nam poznać różne systemy edukacyjne. Mamy nadzieję, że zaowocuje to dłuższą współpracą.