W dniach 23 – 25 września uczeń Mikołaj Garstka z klasy 3 eg uczestniczył w trzydniowej wycieczce będącej nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej.”

Wyjazd Pamięci dla uczniów i ich opiekunów, który pierwotnie miał wyruszyć do Górnej Austrii  przez sytuację epidemiczną wyruszył do Gdańska, Sztutowa i na Westerplatte. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie starego Gdańska, Kościoła Św. Brygidy, Stoczni Gdańskiej, Sali Solidarności, Muzeum Stutthof, Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej oraz warsztaty „Droga więźnia”.  Wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali pakiety edukacyjne, uczestniczyli w uroczystej kolacji z podsumowaniem projektu i nawiązali relacje z młodzieżą z całej Polski zakwaterowanej w urokliwym Gdańsku.

Aleksandra Kuchta