W ramach projektu „Pomorska Szkoła Debaty Historycznej” klasa 1pLO wzięła udział w szkoleniu praktycznym z zakresu sztuki argumentacji oraz debaty oksfordzkiej. Szkolenie jest częścią szerszego projektu realizowanego w naszej szkole w celu popularyzacji debaty oksfordzkiej realizowanego w ramach „Klubu Debaty”.

Debata oksfordzka kładzie nacisk na maksymalizowanie treści merytorycznej wypowiedzi przy minimalizowaniu zabiegów erystycznych. Bardzo ważną cechą tego formatu dyskusji jest również wymóg zachowania najwyższej kultury oraz szacunku dla przeciwników. Taka forma edukacji stanowi dla uczniów oderwanie od tradycyjnej formy oraz pozwala samemu zmierzyć się z trudnymi tematami i zaangażować w dyskusje. Zwiększa to zainteresowanie tematami dyskusji, pozwala zdobyć wiedzę oraz uczy szeroko pojętych umiejętności miękkich – podkreślił pan Jakub Winiecki który prowadził zajęcia.

Organizatorem projektu jest Instytut Debaty Publicznej, z którym nasza szkoła z sukcesami współpracuje od wielu lat. Podsumowaniem projektu będzie debata pokazowa, w której zmierzą się ze sobą na argumenty uczestnicy szkolenia.