Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w Polsce od 49 lat. Ta wyjątkowa uroczystość to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustanowiono je 27 kwietnia 1972 roku i  wówczas określone zostało ustawą Karty praw i obowiązków nauczyciela – Dniem Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jest  jako Dzień Edukacji Narodowej. Święto ma swoje źródło w wydarzeniach sprzed 200 lat, kiedy 14 października 1773 roku, z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, powstała Komisja Nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. Już wówczas doceniono instytucję szkoły, rolę nauczyciela w procesie edukacji ucznia oraz wspólnotę jaką jest szkoła.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się ślubowaniem uczniów klas I na sztandar szkoły, które od lat jest symbolicznym wcieleniem pierwszaków do społeczności „Samochodówki”. Centralnym punktem części oficjalnej było przemówienie Dyrektora Cezarego Lewandowskiego, który podkreślał rolę niezwykłej pracy nauczyciela z młodym pokoleniem oraz dziękował pracownikom administracji i obsługi za ich zaangażowanie w kształtowanie szkolnej rzeczywistości. Specjalne życzenia skierowane w kierunku uczniów były jednocześnie prośbą o ciągłe zadawanie pytań, odwagę, by marzyć oraz kształtowanie własnej postawy dumnego przedstawiciela Wejherowskiej Samochodówki. Część oficjalną zamknęły podziękowania dla asystentów klas I, którzy pełni wrażliwości i zaangażowania pomogli nowym uczniom w zaklimatyzowaniu się w szkolnym środowisku. Wyróżnieni zostali: Kinga Baranowska, Oliwia Etmańska, Klaudiusz Ebner oraz Cyprian Gołko-Suliński.

Niewątpliwie najwięcej radości na twarzach uczestników wywołała szkolna akademia przygotowana przez klasę III t LO pod opieką Wychowawczyni, Barbary Malawskiej. Występy pełne alegorii doprowadziły widownię do łez i nieopisanego zachwytu stanowiąc wyśmienitą przygrywkę do dalszego świętowania w salach lekcyjnych.