10 listopada w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera odbyły się uroczystości związane ze 103 rocznicą odzyskania niepodległości. Został odegrany hymn państwowy i dokonano uroczystego wciągnięcia na maszt flagi państwowej. Przedstawiono krótko historyczne wydarzenia roku 1918, a całość uświetnili członkowie wejherowskiej grupy rekonstrukcyjnej Pułk Czarnieckiego.

Uroczystości szkolne przypomniały nam, że w  listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej.

Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości.