Najpiękniejszy prezent, który można dać drugiemu człowiekowi to obecność.  W relacjach międzyludzkich nie istnieją żadne granice. Przekonuje o tym fakt, że nasz nauczyciel, Pan Adam Duda, został dawcą szpiku, podarowując nieznanemu sobie prywatnie biorcy nowe życie! Marzenia się spełniają – wystarczy tylko mieć odwagę!??? #razemnaświęta.