Nowy rok kalendarzowy zaczynamy od wspaniałej informacji związanej z ogólnopolskim konkursem dotyczącym czytelnictwa i języka polskiego. Uczennica naszej szkoły, Martyna Szweda zajęła VI miejsce w kraju!  Konkurs  “Myślę, więc czytam-czytam, więc myślę” składał się z czterech etapów. W każdym z nich należało wykazać się znajomością lektur szkolnych.

Celem konkursu była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w całej Polsce, utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez szerokie i innowacyjne upowszechnienie dziedzictwa kulturowego związanego z dziełami literackimi włączonymi do spisu lektur oraz upowszechnienie nietypowych i angażujących metod edukacji w zakresie kompetencji czytelniczych.

GRATULUJEMY!