potwierdzenie-danych-matura-2021

Informujemy, że absolwenci z lat ubiegłych oraz osoby skierowane do naszej szkoły z OKE mogą odbierać w sekretariacie szkoły potwierdzenie zgodności wprowadzenia danych z deklaracji do systemu SIOEO oraz dane dostępowe do ZIU, które umożliwią w przyszłości odczytanie wyników egzaminu maturalnego w systemie informatycznym.