W czwartek 17.03.2022 r. Pani Starosta, Gabriela Lisius oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Mirosław Lademann uroczyście otworzyli pracownię informatyczną, dzięki środkom otrzymanym z Organu Prowadzącego. Środki te pozwoliły nam na zakup:
– dla nauczyciela – 1 zestaw: komputer z oprogramowaniem systemowym i biurowym, monitor graficzny, akcesoria (klawiatura, myszka)
– dla uczniów – 18 zestawów: komputer z oprogramowaniem systemowym i biurowym, monitor z matrycą IPS,  akcesoria (klawiatura, myszka)
– sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego.

Uczniowie naszej szkoły mogą pracować na sprzęcie najwyższej klasy, pozwalającym na pracę z programami graficznymi i technicznymi wymagającymi dużej mocy obliczeniowej. Monitory na których uczniowie pracują posiadają matrycę IPS pozwalającą odwzorować kolory identycznie na każdym komputerze z pełna paletą barw RGB, a wydruki od teraz są takie same jak zaprojektowano w programach graficznych. Monitory umożliwiają uczniom wyłączne skupienie na projekcie, dzięki temu, iż nie odbija on twarzy osoby przy niej pracującej. Wysokiej jakości serwer umożliwia w prosty i bezpieczny sposób kontrolować pracę uczniów oraz przesyłać kolejne zadania do wykonania.
Parametry pracowni i sieci wychodzą naprzeciw nowym wytycznym podstawy programowej oraz najnowszych zabezpieczeń sieciowych. Wymiana serwerów wynikała z potrzeby dostosowania zabezpieczeń głównej sieci lokalnej szkoły oraz pracowni komputerowych do najnowszych wytycznych bezpieczeństwa. W sieci zostały zaimplementowane najnowsze rozwiązania serwerowe oraz zabezpieczenia w postaci instalacji zaawansowanego firewall’a, filtra DNS filtrującego ruch sieciowy oraz VLAN’ów. Zapewniło to również przyspieszenie sieci pod względem przepustowości jak i ilości przetwarzanych danych. Modernizacja umożliwiła indywidualizację, jak i personalizację stanowisk komputerowych w pracowniach, jak i pozostałych sala dydaktycznych.