W dniach 21-27 03 2022 roku obchodziliśmy w naszej szkole Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, który jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by młodzież zyskiwała świadomość finansową i stopniowo rozwijała wiedzę, umiejętności, kształtowała postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych.

Rolę koordynatora kampanii GMW pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: Zadbaj o swoją przyszłość, mądrze zarządzaj pieniędzmi – Build your future, be smart about money. Hasło to podkreśla, jak ważne przy podejmowaniu decyzji finansowych jest myślenie o swojej przyszłości.

Uczniowie uczestniczyli w cyklu webinariów  obejmującego następującą tematykę:
– Stopa procentowa – czym jest i jak się z nią zaprzyjaźnić;
– Giełda, inwestycje, akcje, obligacje – co się kryje pod tymi pojęciami;
– Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie;
– System gwarantowania depozytów w Polsce (webinarium organizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym);
– Giełda Papierów Wartościowych – obrót instrumentami finansowymi;
– Skąd się biorą pieniądze w banku? Czy inflacja jest dobra dla naszego portfela?