SUKCES NA BANK to turniej wiedzy o finansach i ekonomii, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły 23 maca 2022 r. Zespół pięcioosobowy tworzyli: Chilla Martyna, Górska Małgorzata, Hildebrandt Mateusz, Stencel Kamila, Tojza Amelia. W konkursie tym zajęli 95 miejsce na 300 drużyn z całej Polski, które uczestniczyły w turnieju.


Gratulujemy wysokiego wyniku, który udało się uzyskać w konkursie. Mamy nadzieję, że projekt ten jest również dla Was motywacją do poszerzania swojej wiedzy z zakresu ekonomii.
Turniej jest prestiżowym projektem finansowanym przez Narodowy Bank Polski, a nadzór merytoryczny prowadzą wykwalifikowani ekonomiści, przedsiębiorcy i pracownicy naukowi czołowych polskich uczelni.