Kod zdającego można znaleźć na podpisywanych w lutym/marcu potwierdzeniach zgodności danych przekazanych do OKE. Są one zgodne z numerami w dzienniku i symbolami klas obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022 (np. B08 – Absolwent klasy biologiczno-sportowej, numer w dzienniku 8).

Zdający na hali sportowej oraz w sali 201D będą mieli swoją szatnię we wnęce na dolnym holu nowej części. Zdający w sali 217 swoje rzeczy zostawiają w sali 133