Pierwszego dnia po przylocie zostaliśmy zakwaterowani w obiekcie Erasmus i spotkaliśmy się z koordynatorem Euromind, który przydzielił uczniom zakłady pracy, w których będą odbywali praktyki. Po spotkaniu pan Bogdan Grzenkowicz, który już wcześniej poznał miasto oprowadził nas po najsłynniejszych miejscach w Sewilli: zamek Alkazar, znanymi “parasolami” oraz wzdłuż rzeki Guadalkiwir. 

W poniedziałek po śniadaniu po uczniów przyjechali koordynatorzy, którzy pokazali im trasę dojazdu do zakładów pracy i wprowadzili ich w zakres swoich obowiązków.