Drodzy Ósmoklasiści,
Szanowni Rodzice,

już w poniedziałek (16 maja) rozpoczyna się tegoroczny proces rekrutacji do klas I na rok szkolny 2022/2023. Przypominamy, że składają Państwo tylko jeden wniosek do wszystkich szkół przez platformę: https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o zapoznanie się z naszą instrukcją: https://www.pzs4-samochodowka.pl/instrukcja-wypelniania-wniosku-do-wybranej-szkoly/

Zapraszamy również do naszej szkolnej biblioteki (w godz. 8:00-15:00). Chętnie pomożemy Państwu w złożeniu wniosku. Wszystkie informacje dotyczące naszej oferty edukacyjnej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.pzs4-samochodowka.pl/wszystko-o-rekrutacji/

Przypominamy najważniejsze daty:

16.05. – 20.06.2022 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

24.06. – 13.07.2022 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

08.07. – 13.07.2022 r. – złożenie w szkole pierwszego wyboru kompletu dokumentów do weryfikacji przez komisję rekrutacyjną:

  1. wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  2. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  4. kopie potwierdzające dodatkowe osiągnięcia absolwenta
  5. podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO

21.07.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych

22.07. – 28.07.2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia kompletu dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

♦ Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
♦ Oryginał świadectwa
♦ Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów
Deklaracja wyboru drugiego języka – wszystkie klasy oprócz klasy komunikacji międzynarodowej pobierz deklarację
Oświadczenie rodzica o przystąpieniu do testu sprawnościowego – tylko dla kandydatów do klasy biologiczno-sportowej pobierz oświadczenie
♦ 2 zdjęcia
Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO pobierz klauzulę

WYMAGANE DOKUMENTY TECHNIKUM

♦ Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
♦ Oryginał świadectwa
♦ Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów
♦ Zaświadczenie lekarskie
♦ 2 zdjęcia
Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO pobierz klauzulę

WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA

♦ Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
♦ Oryginał świadectwa
♦ Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów
Deklaracja odbywania praktycznej nauki zawodu dla pracodawców pobierz deklarację
♦ 2 zdjęcia
Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO pobierz klauzulę
♦ umowa odbywania praktycznej nauki zawodu (do 10 września)

29.07.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych