Kolejna grupa naszych Absolwentów z Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu w Bydgoszczy zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleniowy “Metalko” związanym z uzyskaniem bezterminowego certyfikatu na F-gazy. Po zakończeniu szkolenia odbył się teoretyczny i praktyczny egzamin przed egzaminatorami z UDT. Koordynatorem przedsięwzięcia był nauczyciel Leszek Kamiński. Gratulujemy i życzymy powodzenia w podejmowaniu trafnych życiowych decyzji oraz zadowolenia z podjętej pracy związanej z chłodnictwem i klimatyzacją.