Dzień zakończenia roku szkolnego to zawsze czas na podsumowania i refleksje. Nie inaczej było w piątek, 23 czerwca. Serdecznie gratulujemy przede wszystkim tegorocznym absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 i gorąco zachęcamy ich do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia.


Wśród grona wyróżnionych na uroczystych apelach znaleźli się nasi kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów: Jakub Florczyk (3t LO), Konrad Stawicki (3bTp) oraz Julia Widak (3fTg). Specjalną nagrodę otrzymał również Mikołaj Schwann – najlepszy uczeń BSIS.


Szczególne gratulacje kierujemy także w stronę uczniów klas językowych, którzy na akademii odebrali upragnione certyfikaty z języka niemieckiego na poziomach C1, B2, oraz B1.


Wszystkim uczniom zarówno Starosta Wejherowski, Jacek Thiel, jak i Pani Dyrektor Anna Wilk życzyli słonecznych i bezpiecznych wakacji wypełnionych czasem niezapomnianych przygód i relaksu przed nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 2022/2023.