W piątek 7 października uczniowie z IV klas LO, Technikum oraz z  III klas BSIS uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem WCR z Gdyni- Starszym Sierżantem Radosławem Jędrzejczakiem. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o służbie w Wojsku Polskim, o rodzajach służby wojskowej, jakie kryteria należy spełniać aby zgłosić się do dobrowolnej służby wojskowej. Omówione zostały również  kwestie finansowe i świadczenia socjalne jakie przysługują w wojsku. Była to dobra okazja do promocji nowej formy służby w armii, czyli dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.