Logo Erasmusa
Logo Projektu Unijnego Erasmus

Po długim okresie pandemicznym, udało się nam, nauczycielom PZS nr 4, zrealizować projekt edukacyjny i wziąć udział w zagranicznych szkoleniach Erasmus+. Wszyscy uczymy się przez całe życie, a w szczególności, my nauczyciele aby dobrze uczyć, powinniśmy się systematycznie szkolić.  Bez wahania zdecydowaliśmy się na wyjazdowe szkolenia. Byliśmy na Malcie, w Niemczech, na Cyprze, we Włoszech, w Irlandii i Łotwie. Językiem komunikacji był nie tylko język angielski, ale również niemiecki i rosyjski. Każdy z nas wrócił mądrzejszy, zmotywowany do dalszej pracy, bardziej otwarty i z głową pełną pomysłów. Odświeżyliśmy swój warsztat pracy, a przy okazji poznaliśmy inne kultury, i nie ukrywajmy – odpoczęliśmy. 

Jaki jest cel takich projektów? Oczywiście poznanie metod pracy z uczniem stosowanych przez nauczycieli w różnych krajach oraz na każdym poziomie edukacyjnym. Efektem dodanym było praktyczne wykorzystanie języka obcego – wyjście poza szablon szkolny, typowo edukacyjny. W trakcie wyjazdów spotkaliśmy nauczycieli z wielu regionów, krajów, posługujących się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim, ale ….każdy z nich używał go trochę inaczej, zgodnie  z regionem pochodzenia.  W ten sposób wzbogaciliśmy słownictwo, ale także wiedzę o języku. Rozmowy pomiędzy nami sprawiły, że zwróciliśmy uwagę na specyfikę języka i poznaliśmy opinię codziennych użytkowników, na co powinniśmy zwracać uwagę ucząc języków obcych. Często podpowiadaliśmy sobie, jak zainteresować ucznia językiem obcym i zmotywować go do nauki.

Wyjazdy i szkolenia zawsze bardzo dobrze wpływają na rozwój edukacyjny nauczyciela. Dodatkowo poprawiają samoocenę, co w długoterminowym działaniu wpływa na relację i przekaz wiadomości i umiejętności uczniom. Wpływa to także na pracę grona pedagogicznego. Bardziej zintegrowani, na podobnym poziomie szkolenia, zainspirowani nowymi metodami pracy chętniej i częściej sięgamy po nowe metody i niestandardowe techniki nauki.

Warto się szkolić. I jak to na przestrzeni wieków słusznie zauważono – podróże kształcą.

Anna Lejkowska, Małgorzata Sałata
02-13.08 2021
Alpha School, Sliema/Malta
APP English Language Development for Teachers and School Staff
Agnieszka Olewczyńska
09-20.08.2021
Centre of English Studies, Dublin/Irlandia
Methodology and Language Development
————————————
Aleksandra Dampc, Karolina Czaja
06-17.09.2021
AM Language School, Sliema/Malta
Teacher Refresher Course 
Anna Dzięcielska, Joanna Kwiatkowska
20.09-01.10. 2021
Am Language School, Sliema/Malta
General English
————————————
Joanna Piotrowicz
27.09-08.10. 2021
English in Cyprus, Limassol/Cypr
Standard English
Anna Wilk
04-15.10. 2021
Dialogue Bodensee Sprachschule, Lindau/Niemcy
Methodik-Kurs
————————————
Magdalena Skuza; Weronika Klimek
04-15.10.2021
Europass Teacher Academy, Florencja/Włochy
The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers
Michał Obrocki, Łukasz Maj, Lechosław Czoska
15-25.11.2021
Easy School of Languages, Valetta/Malta
New Technologies and School Lessons 
————————————
Małgorzata Potocka
14-25.02 2022
Cervantes Escuela International, Avda/Hiszpania
Curso para Profesores de Elle
Aleksandra Dampc
16-27.05. 2022
Durbe Russian Academy, Ryga/Łotwa
Refreshing Russian Language Course