Oficjalnie informujemy, że nasza szkoła (klasa 1 mgLO)  już po raz drugi otrzymała dofinansowanie (ok. 80 % kosztów) w ramach projektu „Poznaj Polskę”, organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, nasz organ prowadzący szkołę (Starostwo Powiatowe w Wejherowie) zobowiązał się sfinansować wkład własny. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie. Wyjazd planowany jest w terminie 16-18.11.2022, zapraszamy na nasze relacje z wyjazdu.