10 listopada w naszej szkole odbył się kolejny Koncert Pieśni Patriotycznych. Polskie piosenki patriotyczne opowiadają o dziejach narodu polskiego, o drodze do odzyskania upragnionej wolności. Odnoszą się one najczęściej do wydarzeń historycznych, które odcisnęły największe piętno w historii kraju.


Pieśni towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom naszej historii, krzewiły ducha polskości, wskrzeszały pamięć o dawnych bohaterach, w czasach klęsk przypominały o zwycięskich bitwach, często zagrzewały do boju. W dużym stopniu przyczyniły się do tego, że Polska z naszej zbiorowej pamięci nigdy nie została wymazana, nawet wtedy, gdy zaborcy zmietli ją z mapy Europy.


O godzenie 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego.

Wśród wykonywanych przez naszych uczniów pieśni były min. Wojenko, wojenko, Mury czy Taki kraj. W ocenie jury najlepszym wykonaniem utworu mogła pochwalić się klasa 3 M. Drugie miejsce zajęła klasa 2 BT, a na trzecim uplasowała się klasa 1 ZC.

Klas 3M LO – Pierwsze miejsce w Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Klasa 2BT – Drugie miejsce w Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Klasa 1ZC LO – Trzecie miejsce w Festiwalu Pieśni Patriotycznych


Za przygotowanie i zorganizowanie koncertu dziękujemy Pani Ewie Sowińskiej i wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom!