Po raz kolejny nasza szkoła  uczestniczyła w wydarzeniach  związanych z Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. Ta ogólnoświatowa inicjatywa ma na celu promowanie idei, bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

Konferencja inaugurująca Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości  odbyła się  w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Delegacja naszej szkoły uczestniczyła w tym wydarzeniu. W dniu 14 listopada uczniowie klasy 3pLO odwiedzili w Gdańsku podmioty o charakterze pożytku publicznego – Gdańską Galerię Zmysłów, So Stay Hotel oraz złożyli wizytę w Caffe Aktywni.  Wizyty studyjne umożliwiły uczniom zapoznanie się ze sferą ekonomii społecznej, która uwzględnia integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy i świadczeniu usług społecznych.

W  kolejnym dniu uczniowie z klasy 4mLO  uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym na terenie wejherowskiego więzienia, podczas którego mogli zapoznać się z zadaniami funkcjonariuszy Służby Więziennej, wykonywanymi podczas codziennej pracy. Młodzież zapoznała się również  z  procesem rekrutacji oraz możliwościami zatrudnienia w Służbie Więziennej. Klasa 4hLO odwiedziła Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.   Podczas wizyty uczniowie mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą kształcenia w zawodach społeczno-medycznych.

Kolejny dzień  to wydarzenie online – “Znajdź pomysł na siebie” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Tematem przewodnim paneli inspiracyjno – motywacyjnych był rozwój umiejętności i określenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. Uczniowie w ramach paneli wysłuchali  prelekcji i dyskusji przedsiębiorców, wolontariuszy oraz psychologów.

Uczestniczyliśmy po raz pierwszy w  teleturnieju  “Lider Przedsiębiorczości” zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.  Uczestnikami wydarzania byli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z powiatu wejherowskiego.

W Starostwie Powiatowym uczniowie z klasy 3m LO wzięli udział w międzyszkolnym konkursie przedsiębiorczości.  Cel konkursu to propagowanie wiedzy o przedsiębiorczości oraz kształtowanie i promowanie probiznesowych postaw wśród młodzieży.

 W PZS nr 3  odbył się Międzyszkolny Turniej Gry Monopoly.  Zawodnicy to drużyny uczniów szkół ponadpodstawowych  z powiatu wejherowskiego.  Uczennica Julia Kosiedowska z  klasy 3FT zajęła 3 miejsce. Gra Monopoly wyzwala niemałe emocje, uczy przedsiębiorczości, zdrowej rywalizacji oraz  sztuki negocjacji.

 W szkole odbyły się dla uczniów  warsztaty: “Jak prowadzić własną działalność gospodarczą – analiza SWOT”oraz “Oszczędzanie i inwestowanie”.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Mamy nadzieje, że wydarzenia organizowane w naszej szkole przyczynią się do wzmocnienia   aktywnych postaw wśród uczniów  oraz dostrzegą swoje szanse i możliwości.