Pragniemy przekazać Wam radosną wiadomość o zakwalifikowaniu się uczennicy klasy 4b LO Pauliny Czapp do etapu powiatowego Konkursu Chemicznego organizowanego w ramach Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią, stwarzanie sytuacji do sprawdzenia nabytej wiedzy, a także kształtowanie umiejętności posługiwania się metodą naukową w praktyce i teorii. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 133 uczniów województwa pomorskiego, spośród 812 kandydatów, którzy przystąpili do etapu kwalifikacyjnego.

Przed Pauliną, poza zadaniami teoretycznymi wykraczającymi poza poziom rozszerzony chemii zadanie projektowe polegające na przeprowadzeniu i udokumentowaniu dwóch doświadczeń domowych. Tematem eksperymentów jest zbudowanie dwóch działających ogniw galwanicznych z dostępnych w kuchni owoców i warzyw np. kiszonych ogórków, cytryny, ziemniaka …. itp. Paulinko, gratulujemy sukcesu i wspieramy Cię na kolejnym progu konkursu.

Wojciech Westa