W dniu 15 marca  uczniowie z klas 3bT, 3cT, 4bgT oraz 4bgT wraz  z opiekunami uczestniczyli w Edukacyjnych Targach Kariery w Gdańsku, w hali Amber Expo. To pierwsze w skali kraju wydarzenie, które miało ma celu pokazanie przyszłego rynku pracy w Morskiej Energetyce Wiatrowej w Polsce.

Podczas Targów została zaprezentowana uczniom kompleksowa oferta kariery w branży offshore z uwzględnieniem wybranych zawodów, kwalifikacji, jakie są niezbędne, aby je wykonywać oraz informacji, gdzie te kwalifikacje można zdobyć.

Organizatorzy zaplanowali również  tzw. strefę inspiracji, w ramach której mogliśmy uczestniczyć   w  wydarzeniach w formie interaktywnej, zachęcającej  uczniów do zainteresowania się sektorem MEW.  Braliśmy udział  w spotkaniach z  pracownikami branży, którzy przedstawiali nam , w jaki sposób rozpocząć pracę w sektorze, jakie są tego korzyści i jakie mają rady dla uczniów, którzy chcieliby związać swoją karierę zawodową z morską energetyką wiatrową.

Uczestniczyliśmy w krótkich warsztatach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i analizy ryzyka zagrożeń występujących w środowisku morskim,  mogliśmy odbyć wirtualne spacery w gondoli elektrowni wiatrowej oraz  aktywnie  braliśmy udział  w licznych prezentacjach i konkursach.

Targi zostały objęte patronem honorowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki a także przez Polską Agencję Kosmiczną. To podkreśla ważność edukacji i zdobywanie niezbędnych kompetencji  wśród uczniów dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu w kontekście transformacji energetycznej.