Klasy prawnicze 1p i 3p miały okazję do wzięcia udziału w sympozjum pt. „Aspekty międzynarodowe w pytaniach i odpowiedziach” organizowanym przez Koło Naukowe Równik z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu.

Spotkanie otworzył dziekan wydziału Prawa i Administracji dr Paweł Chyc, który przywitał młodzież tytułem „młodych przyjaciół”, czym zaznaczył znaczenie młodych ludzi w edukacji i poszerzaniu horyzontów edukacyjnych jako dbaniu o przyszłość. Wykład przygotowali studenci I i II roku prawa w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Tutaj pozwolę sobie zacytować jednego z słuchaczy z „Samochodówki” z klasy 1p:

„W fajny sposób przedstawione prezentacje nawiązujące do profilu klasy”.

Na sympozjum poruszone zostały następujące zagadnienia: prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, prawa człowieka, ludność i terytorium, prawo morza i prawo kosmiczne, prawo dyplomatyczne i konsularne. Forma, krótkiego wykładu trwającego około 45 min z 15 minutową przerwą bardzo odpowiadała słuchaczom i pozwoliła na lepsze skupienie i co później się okazało zapamiętanie informacji. Tak po drugiej części wypowiedziała się uczennica klasy 3p:

Temat prawa w kosmosie zainteresował mnie najbardziej, to było dla mnie coś nowego”.

Ostatnią część wykładów organizatorzy zakończyli poprzez loterię nagrody oraz quizu z wykładanych wiadomości. Zabawa polegała na zadaniu przez prowadzących 20 pytań i weryfikacji prawidłowej odpowiedzi od zgłoszonego. Nasza ekipa otworzyła i zamknęła zabawę, jednak jednym pytaniem przegrywając z ekipą z Gdyni. Niewątpliwie poinformujemy naszą młodzież o kolejnych takich akcjach, bo warto!