Z inicjatywy dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni Komandora Andrzeja Ogrodnika 17 kwietnia w murach  ,,Samochodówki” gościliśmy przedstawicieli Marynarki Wojennej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas  LO oraz  Technikum. Celem spotkania było  zapoznanie  uczniów  z zasadami powoływania, przebiegiem służby wojskowej oraz możliwościami kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Wojsko Polskie posiada  bogatą ofertę dla absolwentów szkół średnich, jak również  jest to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje wartości, wspiera społeczeństwo oraz uczy szacunku dla drugiej osoby.  Zaprezentowano również film, przedstawiający wybrane aspekty służby wojskowej, a zainteresowanym uczniom udzielono wskazówek i odpowiedzi  na zadawane pytania.