Z okazji Światowego Dnia Ziemi dnia 21 kwietnia 2023 roku w Naszej Szkole został zorganizowany Turniej Ekologiczny, w którym brało udział osiem klas pierwszych LO. Do konkursu wiedzy przystąpiły drużyny z każdej klasy. Obejmował on dwie kategorie pytań: „Pytanie z rekwizytem” i „Test z ochrony środowiska”. Zadania dotyczyły materiału z zakresu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony środowiska. Przedstawiciele klas prezentowali inscenizacje nawiązujące do Dnia Ziemi oraz konstruowali przedmioty ekologiczne.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z klasy I e, drugie miejsce uczniowie z klasy I zb, a trzecie miejsce uczniowie z klasy I h. Podczas turnieju jury ogłosiło wyniki konkursu plastycznego pt. „Racjonalna gospodarka wodą”: I miejsce zdobyła Martyna Skurat z kl. 1mg, II miejsce Hanna Laskowska z kl. 1zc, III miejsce Maria Warenycia z kl. 1h.

Na zakończenie, po podsumowaniu wszystkich wyników przez jury, klasy otrzymały dyplomy wraz z nagrodami. Turniej ten miał na celu przypomnienie niektórych zagadnień z zakresu ochrony klimatu i kształtowania nawyków przeciwdziałających zmianom klimatycznym.