27 kwietnia odbył się VII Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny w Szkole Podstawowej nr. 2 im. Jana Pawła II. Z naszej szkoły uczestniczyło w nim pięć uczennic: Anna Kankowska (3zLO), Maja Lange (1zaLO), Dominika Borchmann (4bLO), Wiktoria Elwart (3bLO) oraz Paulina Czapp (4bLO). Serdeczne gratulacje kierujemy w stronę tegorocznej maturzystki – Pauliny Czapp – za przejście do finału (opiekun Jadwiga Lewicka). Dziękujemy zespołowi naszych biologów, Jadwidze Lewickiej, Zuzannie Sławińskiej oraz Annie Zatwarnickiej, za przygotowanie uczennic do konkursowych zmagań.