28 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów. W murach Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie gościliśmy Panią Starostę Powiatu Wejherowskiego – Gabrielę Lisius oraz Pana Naczelnika Wydziału Edukacji – Mirosława Lademanna, którzy wręczyli wyróżnienia najlepszej Absolwentce Technikum nr 3 – Julii Widak, oraz najlepszemu Absolwentowi V Liceum Ogólnokształcącego – Jakubowi Florczykowi.

Pan Dyrektor Cezary Lewandowski wyróżnił tegorocznych abiturientów złotymi, srebrnymi i brązowymi tarczami Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, które stały się nową tradycją wejherowskiej samochodówki i specjalnym wyróżnieniem dedykowanym Uczniom, których sukcesy edukacyjne i sportowe oraz działalność społeczna i wolontariacka wyróżniają się na tle naszej szkolnej społeczności. W trakcie honorowego odznaczania wręczono także Rodzicom specjalnie dla nich przygotowane listy gratulacyjne. Podczas akademii uhonorowano także uczniów utalentowanych w najrozmaitszych dziedzinach twórczej aktywności. Specjalne podziękowania otrzymali nasi sportowcy oraz osoby zaangażowane w działalność charytatywną. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wspólną pracę.


NOWA TRADYCJA WEJHEROWSKIEJ SAMOCHODÓWKI

Wasza podróż w naszej szkole w charakterze Uczniów powoli się kończy, ale to zakończenie staje się także początkiem nowej tradycji wejherowskiej Samochodówki. Dzisiaj po raz pierwszy wręczymy tarcze Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Ich barwy, wzorowane medalami największych wydarzeń sportowych, będą nie tylko najcenniejszym wyróżnieniem otrzymywanym w murach naszej szkoły, ale przede wszystkim ukoronowaniem działalności prospołecznej, wolontariackiej, sportowej i edukacyjnej. Wspólnie mamy nadzieję, że trzystopniowa gradacja odznaczeń będzie istotnym impulsem motywacyjnym dla Waszych młodszych koleżanek i kolegów, a dla Wyróżnionych, którzy za chwilę zostaną zaproszeni na scenę dzisiejszej uroczystości, powodem do dumy i swoistym podsumowaniem codziennych, wyróżniających się na tle naszej Społeczności działań. Wspólnie z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych wyłoniliśmy tych, którzy dla innych byli, i miejmy nadzieję, że nadal będą, inspiracją do przejmowania inicjatywy w działalności charytatywnej, przejawiania postawy społecznej ukierunkowanej na troskę o drugiego człowieka, podejmowania codziennego trudu na ścieżce własnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. By podkreślić szczególną wartość złotej tarczy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, Dyrektor szkoły – Cezary Lewandowski – chciałby przekazać jej pierwszy pamiątkowy egzemplarz na ręce Pani Starosty Gabrieli Lisius, a kolejną odznaczyć Naczelnika Wydziału Edukacji – Pana Mirosława Lademanna.

Monika Rolbiecka


BRĄZOWĄ TARCZE OTRZYMUJĄ

Bisewski Mikołaj
Borchmann Dominika
Brzozowska Agnieszka
Chilla Martyna
Drewa Wiktoria
Dymarczyk Kacper
Dzienisz Nikodem
Erdmańska Martyna
Gaffke Karina
Górska Małgorzata
Gruba Martyna
Hildebrandt Mateusz
Jóskowska Anna
Kaup Natalia
Kątny Oliwer
Kroll Aneta
Łaga Martyna

Marcińska Wiktoria
Minga Alicja
Pallach Paweł
Reszke Karolina
Szałach Zuzanna
Szukieć Marcel
Szulta Weronika
Trochowska Kamila
Wielewicki Jakub

SREBRNĄ TARCZE OTRZYMUJĄ

Czapp Paulina
Hildebrandt Paulina

Szatkowski Miłosz
Ślifarska Dominika

Thiel Karolina
Wicki Arkadiusz


ZŁOTĄ TARCZE OTRZYMUJĄ

Czaja Paskal
Florczyk Jakub
Gawiński Maciej
Hirsch Tymoteusz
Młyńska Katarzyna
Widak Julia


NAJLEPSI UCZNIOWIE

Borchmann Dominika – IVbLO
Czapp Paulina – IVbLO
Reszke Karolina – IVeLO
Ślifarska Dominika – IVeLO
Trochowska Kamila – IVeLO
Chilla Martyna – IVmLO
Górska Małgorzata – IVmLO
Hildebrandt Mateusz – IVmLO
Kaup Natalia – IVmLO
Brzozowska Agnieszka – IVpLO
Drewa Wiktoria – IVpLO
Erdmańska Martyna – IVpLO
Kroll Aneta – IVpLO
Szulta Weronika – IVpLO
Florczyk Jakub – IVtLO
Gruba Martyna – IVtLO
Jóskowska Anna – IVtLO
Wicki Arkadiusz – IVaTg
Bisewski Mikołaj – IVbTg
Hildebrandt Paulina – IVfTg
Łaga Martyna – IVfTg
Marcińska Wiktoria – IVfTg
Minga Alicja – IVfTg
Szałach Zuzanna – IVfTg
Thiel Karolina – IVfTg
Widak Julia – IVfTg


SAMOCHODÓWKA SPORTEM STOI

wiemy o tym nie od dziś i z dumą wielokrotnie przypominamy o tym w ciągu każdego roku szkolnego. Dziś chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy pracowali na sportowe sukcesy Samochodówki, dostarczyli nam wspaniałych emocji i rozsławiali imię naszej szkoły w powiecie, województwie i Polsce. W przyszłym roku Was nie będzie, ale wierzymy, że za Waszym dobrym przykładem podążać będą Wasze młodsze koleżanki i koledzy.

NAGRODZENI SPORTOWCY NASZEJ SZKOŁY

Julianna Białk – IVbLO
Gabriela Bohaczewska
– IVbLO
Agata Borek
– IVbLO
Paskal Czaja
– IVbLO
Kacper Dymarczyk
– IVbLO
Karina Gaffke
– IVbLO
Bartosz Grzenia
– IVbLO
Tymoteusz Hirsch
– IVbLO
Mikołaj Korth
– IVbLO
Dominika Rompca – IVbLO
Alicja Sudnik
– IVbLO
Marcel Szukieć
– IVbLO
Antonina Dopke
– IVpLO
Andżelika Kotłowska
– IVpLO
Marcelina Litwin
– IVpLO
Katarzyna Młyńska
– IVpLO
Kinga Krauze
– IVmLO
Kacper Adamus
– IVagT
Oliwer Kątny – IVagT
Bartosz Dąbrowski
– IVbgT
Nikodem Dzienisz
– IVbgT
Filip Gaffke
– IVbgT
Paweł Grabowski –
IVbgT
Jakub Ostojski –
IVbgT
Adrian Skrzyński –
IVbgT
Miłosz Szatkowski
– IVbgT
Tomasz Wicki
– IVbgT

NAJWSZECHSTRONNIEJSZY SPORTOWIEC SZKOŁY


NAGRODZENI WOLONTARIUSZE


ABSOLWENCI A.D. 2023

Absolwenci złożyli także uroczyste ślubowanie:

ROTA ŚLUBOWANIA:
My – absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera – przyrzekamy zdobytą wiedzę pogłębiać i wykorzystać w swoim dorosłym życiu, by zasłużyć na miano dobrego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej!
Przyrzekamy!
Przyrzekamy wyrażać szacunek wobec takich wartości humanistycznych
jak godność, honor i tolerancja.
Przyrzekamy!
Przyrzekamy pracować uczciwie i sumiennie, w pełni wykorzystując swoje zdolności i umiejętności w poszanowaniu chlubnej tradycji naszej szkoły!
Przyrzekamy!


Popłynęły również ciepłe słowa ze strony młodszych kolegów i koleżanek:

Drodzy maturzyści!

W imieniu wszystkich młodszych kolegów i koleżanek dziękujemy Wam za wspólne lata spędzone razem w tej szkole. Trzeba przyznać, że na pewno będzie nam Was brakowało. Wszystko ma jednak swój początek i koniec. Czas Waszych zmagań zakończył się sukcesem. Przed Wami jeszcze egzaminy maturalne.

Matura stawia przed Wami wiele wyzwań i doświadczeń. Wierzymy, że poradzicie sobie bardzo dobrze. Jesteśmy przekonani, że Wasza praca i codzienny trud zaowocują sukcesami. Wkrótce opuścicie szkolne mury. Nie oznacza to rozłąki, ani zapomnienia o tych, którzy tu zostają: troskliwych nauczycielach i wychowawcach, młodszych kolegach i koleżankach. Mamy nadzieję, że wszystko to pozostanie w Waszej pamięci na całe życie. Wierzymy, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte.

.

Pożegnanie maturzystów przez księdza Patryka Turka

.

Prowadzenie: Nikodem Dzienisz, Dominika Ślifarska, Szymon Leśny
Prezentacja multimedialna: Oliwier Pienczyn
Taniec: Wiktoria Czaja, Maja Grodzicka
Śpiew: Piotr Kotłowski, Martyna Hreczuk, Paweł Wątroba, Klaudia Pieer
Fortepian: Klaudia Pieper
Skrzypce: Paulina Kuczwara
Gitara: Piotr Kotłowski