Publikujemy harmonogram wejść na maturę 2023. Kod zdającego można znaleźć na podpisywanych w lutym/marcu potwierdzeniach zgodności danych przekazanych do OKE. Są one zgodne z numerami w dzienniku i symbolami klas obowiązującymi w roku szkolnym 2022/2023 (np. B08 – Absolwent klasy biologiczno-sportowej, numer w dzienniku 8).

Pamiętajmy o podstawowych zasadach:
1. punktualne przybycie na egzamin
2. posiadanie dowodu osobistego
3. czarny długopis
4. przybory wyłącznie zgodne z komunikatem OKE
5. ew. woda (ustawiana na podłodze przy stoliku)
6. całkowity zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych