11 września 2023 roku społeczność Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Podczas tegorocznej akcji czytaliśmy wybrane fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Partie opisujące bogactwo i urok nadniemeńskiej przyrody brawurowo przeczytali Wicedyrektorzy szkoły – pani Monika Rolbiecka i pan Waldemar Marcinkiewicz. Dyrektor szkoły – pan Cezary Lewandowski i Wicedyrektor – pan Andrzej Nazaruk zaprezentowali dialog między Benedyktem Korczyńskim i jego synem, Witoldem, doskonale ilustrując tym samym wątek sporu między pokoleniami. Uczniowie omówili i zaprezentowali fragmenty powieści związane z wątkami pamięci o powstaniu styczniowym oraz miłości Jana Bohatyrowicza i Justyny Orzelskiej. Nastrój oddający uczucie młodych bohaterów zbudowali Antonina Stefaniszyn i Paweł Wątroba, wykonując utwór „Ty pójdziesz górą, a ja doliną”. Wydarzenie uatrakcyjniły prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości Elizy Orzeszkowej oraz plakaty przybliżające treść utworu „Nad Niemnem”.

Utwór Orzeszkowej to powieść niezwykła. To opowieść o pamięci i świadomości tego, że żyjemy dla przyszłości i że także w nas żyje przeszłość. To powieść o podobieństwach między ludźmi niezależnie od ich statusu materialnego i społecznego. To utwór o tym, że pomimo różnic możemy wspólnie działać, jeżeli tylko otworzymy się na siebie. To, co nas różni, nie musi nas oddalać. Wspólne czytanie „Nad Niemnem” połączyło pokolenia. Mamy nadzieję, że zainspiruje młodzież do lektury zarówno tej powieści, jak i pozostałych dzieł Elizy Orzeszkowej. Dyrekcji oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie edycji Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy!