16 września 2023 r. drużyna PCK PZS nr 4 pod kierunkiem Julii Klawikowskiej (uczennicy klasy 2zaLO) uczestniczyła w grze terenowej w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zainicjowanej przez instruktorów młodzieżowych PCK Wejherowo. W wydarzeniu wzięło udział 8 grup, których zadaniem było pokonanie 10 stacji sprawdzających wiedzę na temat Czerwonego Krzyża. Każda stacja miała swój temat związany z udzielaniem pierwszej pomocy oraz z grupą Pomocy Humanitarnej. Podczas gry uczestnicy doskonalili umiejętność współpracy w zespole. Po ukończeniu zadań drużyny otrzymały podziękowania i upominki wręczone przez Ludwika Zegzułę – Członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego i Zarządu PCK Wejherowo.