Kolejna grupa naszych uczniów z Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu w Bydgoszczy zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleniowy “Metalko” związanym z uzyskaniem certyfikatu F-gazowy. Po zakończeniu szkolenia odbył się teoretyczny i praktyczny egzamin przed egzaminatorami z UDT, w wyniku którego uczniowie uzyskali bezterminowy Certyfikat na F-gazy. Koordynatorem przedsięwzięcia byli opiekunowie Leszek Kamiński oraz Tomasz Nowak. Gratulujemy i życzymy powodzenia w podejmowaniu trafnych życiowych decyzji oraz zadowolenia z podjętej w przyszłości pracy związanej z chłodnictwem i klimatyzacją.