Podobnie jak w roku ubiegłym nasza szkoła przystąpiła do programu OK. Ruch pod patronatem Szkolnego Związku Sportowego. Dzięki temu dziewczęta z Samochodówki mogą aż 4 razy w tygodniu uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z fitnessu. Prowadzone są one przez p. Marię Maj-Roksz i p. Joannę Kwiatkowską, które w minioną sobotę uczestniczyły w specjalnych warsztatach. Poprowadziły pokazowe lekcje, ale i same zostały przeszkolone m.in. w zakresie podstaw pierwszej pomocy psychologicznej. Szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy, który urozmaici prowadzone przez panie zajęcia oraz lekcje wychowania fizycznego, podnosząc ich atrakcyjność i efektywność.