W poniedziałek 23 października w szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Energii. Światowy Dzień Energii został ustanowiony w 2012 roku podczas Światowego Forum Energetycznego, które odbyło się w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Datę wydarzenia ustalono na 22 października.

Święto ma podnosić świadomość społeczeństwa na temat znaczenia oszczędzania zasobów naturalnych, w celu zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji dwutlenku węgla czy ochrony środowiska. Dzięki obraniu takiej drogi można zwiększyć efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój. Cele, jakie ma zrealizować Światowy Dzień Energii w długofalowej perspektywie, to:

  • zapewnienie wszystkim przystępnej ceny bezpiecznej i zrównoważonej energii,
  • wdrażanie i rozwijanie mechanizmów, dążących do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i wody,
  • wymienianie doświadczeń pomiędzy krajami na całym świecie,
  • racjonalne wykorzystanie paliw kopalnych w gospodarce światowej, poszukiwanie bezpiecznych i odnawialnych źródeł energii.

W tym dniu uczniowie klas 1c LO oraz 5bT przygotowali na tę okazję Quiz oraz pokaz pracowni „Odnawialne źródła energii” dla uczniów wszystkich klas pierwszych. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z budową i zasadą działania elektrowni fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Symulacje działania elektrowni przeprowadzili uczniowie klasy 5bT. Omawiali możliwości zastosowania zarówno przemysłowego, tworzenie farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, jak również zastosowania indywidualnego na potrzebo gospodarstw domowych.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się quiz przygotowany przez uczniów klasy 1cLO. Młodzież mogła wykazać się wiedzą z zakresu istniejących instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce. Wszystkie odpowiedzi na pytanie mogli wcześniej wyczytać na przygotowanych przez klasę 1cLO plakatach, które zostały rozwieszone jeszcze przed weekendem.

Po podsumowaniu wyników quizu: Najlepsi uczniowie w szkole:
– Lachs Martyna z klasy 1m LO
– Olejnik Rafał z klasy z klasy 1b T

W rankingu klas trzy pierwsze miejsca zajęły klasy:
1 miejsce – 1b T
2 miejsce – 1a T
3 miejsce – 1c T

Wszyscy uczniowie zwycięskich klas otrzymali EKO punkty za wykazanie się wiedzą o Odnawialnych Źródłach Energii w Polsce. Dodatkowe punkty EKO otrzymało 15 uczniów, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w quizie. Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy i dziękujemy za udział i zabawę.

Klasa 1c LO i 5bT.