Uczennica kl. 2za LO Maja Lange została zakwalifikowana do wystąpienia na podstawie abstraktu podczas konferencji, która odbyła się 30 września br. w ramach programu “Zdolni z Pomorza”. Wystąpienie Mai na temat: Jak ideał kobiecego ciała definiuje moda XXI wieku? zostało uznane za najlepsze wśród 10 wystąpień uczniów ze szkół Województwa Pomorskiego.  
Uczennica otrzymała nagrodę moderatora za najlepsze wystąpienie podczas konferencji i podziękowanie od Marszałka Województwa Pomorskiego. O swoim sukcesie i przygotowaniu do niego miała okazję opowiedzieć na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły uświetnionym słodkościami. Dyrektor Szkoły i nauczyciel opiekun – p. Zuzanna Sławińska, wyrazili swoje wielkie uznanie dla Rodziców Mai, którzy zapewnili transport córki na konferencję i wspierali ją podczas wystąpienia. Tylko wspólne działania szkoły i rodziców stwarzają warunki do rozwoju pasji i zainteresowań młodego człowieka.