W dniach 3-5 listopada odbyło się szkolenie weekendowe z 16-godzinnym kursem dla młodzieży, w którym brały udział uczennice z klasy 2zaLO będące przedstawicielkami Drużyny PCK naszej szkoły. Kurs jest elementem przygotowań drużyny do Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę – praktyczną i teoretyczną.