W dniu 10 listopada 2023 r. na pierwszych dwóch godzinach lekcyjnych odbyło się szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi stanowisk badawczych i urządzeń, które szkoła otrzymała w ramach projektu Eko-pracownie. Szkolenie przeprowadziła firma PPU MICRO Marek Kowalski, która wygrała przetarg na wyposażenie pracowni. Na szkoleniu nauczyciele poznali obsługę oraz możliwości przeprowadzania badań na tych stanowiskach.