Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie gościł na słodkim poczęstunku w swoim gabinecie Annę Kankowską z kl. IV z LO wraz z jej mentorką. Celem spotkania było uczczenie sukcesu naukowego pasjonatki biologii.

Uczennica klasy o profilu zdrowie publiczne, w ramach VII Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza”, wykonała poster pt. „Starzenie się organizmu – procesy zachodzące w ciele człowieka”, którego celem było omówienie problematyki starzenia się człowieka pod wpływem różnorodnych czynników. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z posterem wyeksponowanym na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej podczas przerw pomiędzy panelami dziedzinowymi.