W ramach obchodów Roku Aleksandra Fredry uczniowie “Samochodówki” z klasy drugiej humanistycznej przygotowali program  artystyczno-quizowy. Zaproszeni  goście, uczniowie klas ósmych SP9, bawili się znakomicie, oglądając scenki przygotowane na podstawie wybranych utworów Fredry oraz biorąc udział w licznych konkursach z nagrodami, które ufundowano dzięki wsparciu władz Starostwa. Uroczystość była okazją do podtrzymania przyjaznych relacji między uczniami i gronem pedagogicznym obu szkół, które ze sobą sąsiadują, a także okazją do przypomnienia ósmoklasistom twórczości Aleksandra Fredry pod kątem zbliżającego się egzaminu. Spotkanie w równiej mierze ucieszyło,  tak gospodarzy, jak i gości. Bawiono się, a przy okazji także uczono.