W murach naszej szkoły zawisł już drugi defibrylator AED, dzięki któremu podniesione zostały standardy bezpieczeństwa uczniów i pracowników naszej szkoły. Urządzenie pozyskaliśmy dzięki wzmożonym staraniom jednostki BHP, reprezentowanej przez Panią Aleksandrę Dudę oraz Pana Waldemara Marcinkiewicza. Przypominamy, że jeden defibrylator znajduje się na dużej hali sportowej koło trybun, a drugi został zamontowany w łączniku do części warsztatowej za salą 150.

Defibrylator ratuje życie w sytuacji zatrzymania krążenia w przebiegu określonych zaburzeń rytmu serca. Defibrylację wykonuje się u pacjentów, u których doszło do zatrzymania krążenia, czyli w wyniku migotania komór oraz częstoskurczu komorowego bez tętna.

Skrót AED oznacza automatyczny defibrylator zewnętrzny (z ang. automated external defibrillator). Jest to urządzenie, które analizuje rytm serca poprzez elektrody połączone do ciała pacjenta i w razie potrzeby jest w stanie dostarczyć impuls elektryczny do serca chorego.